Jump to content

ວິກິພີເດຍ:ບົດຄວາມດີເດັ່ນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


ບົດຄວາມດີເດັ່ນໃນວິກິພີເດຍພາສາລາວ

ບົດຄວາມດີເດັ່ນ ແມ່ນບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າດີຫຼາຍສຸດໃນວິກິພີເດຍ ຈາກການຕັດສິນຄັດເລືອກຂອງຊາວວິກິພີເດຍ ກ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບການບັນທຶກໃນລາຍຊື່ດ້ານລຸ່ມນີ້ ບົດຄວາມຈະຕ້ອງຜ່ານການຄັດເລືອກຕາມຂັ້ນຕອນການກວດສອບຄຸນນະພາບ, ຄວາມເປັນກາງ, ຄວາມສົມບູນ ແລະ ຮູບແບບ ຕາມຫຼັກເກນຂອງບົດຄວາມດີເດັ່ນ ຫາກທ່ານເບິ່ງວ່າບົດຄວາມໃດເໝາະສົມທີ່ຈະຜ່ານການຄັດເລືອກ ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນການສະເໜີຊື່ດ້ານລຸ່ມ

ທັງນີ້ ບົດຄວາມດີເດັ່ນຈະເປັນຕົວຢ່າງແນວທາງການຂຽນບົດຄວາມວິກິພີເດຍສຳລັບຜູ້ຂຽນ ແລະ ຜູ້ອ່ານໃນອະນາຄົດ ຖ້າທ່ານເບິ່ງວ່າບົດຄວາມມີຂໍ້ຜິດພາດ ເຮົາຂໍໃຫ້ທ່ານກ້າດັດແກ້ບົດຄວາມນັ້ນ ເພື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງບົດຄວາມໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສູງຕໍ່ໄປ

ປັດຈຸບັນ ວິກິພີເດຍພາສາລາວມີບົດຄວາມດີເດັ່ນທັງໝົດ 1 ບົດຄວາມ ຈາກບົດຄວາມທັງໝົດ 3,936 ບົດຄວາມ (0.025%) ຖ້າຫາກທ່ານເບິ່ງວ່າບົດຄວາມໃດຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງພາຍຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເລືອກແລ້ວ ເນື່ອງດ້ວຍບໍ່ຜ່ານເກນການຕັດສິນ ທ່ານສາມາດສະເໜີໃຫ້ມີການປັບປຸງຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ຫຼຸດລະດັບຂອງບົດຄວາມໄດ້

ສຳລັບຮຸ່ນເດສທອບ ໜ້າບົດຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກເປັນບົດຄວາມດີເດັ່ນຈະມີສັນຍະລັກຮູບດາວສີທອງແດງຂະໜາດນ້ອຍ () ປະດັບໄວ້ທີ່ມຸມຂວາດ້ານເທິງຂອງບົດຄວາມ

ບົດຄວາມດີເດັ່ນ

ລາຍຊື່ບົດຄວາມດີເດັ່ນ

ຂັ້ນຕອນການສະເໜີຊື່ແລະຄັດເລືອກ

ເກນການຕັດສິນ

  • 1(ກ) ຂຽນຢ່າງດີ
  • 1(ຂ) ເນື້ອຫາຄອບຄຸມ
  • 1(ຄ) ຄົ້ນຄວ້າຢ່າງດີ
  • 1(ງ) ເປັນກາງ
  • 1(ຈ) ມີສະຖຽນລະພາບ
  • 2(ກ) ສ່ວນນຳ
  • 2(ຂ) ໂຄງສ້າງເໝາະສົມ
  • 2(ຄ) ການອ້າງອິງຢ່າງເໝາະສົມ
  • 3) ສື່
  • 4) ຄວາມຍາວ

ຊາວວິກິພີເດນທີ່ເປັນຜູ້ໃຊ້ປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະສະເໜີໄດ້ (ອາຍຸບັນຊີເກີນ 4 ວັນ ດັດແກ້ເກີນ 10 ຄັ້ງ) ການສະເໜີແລະພິຈາລະນາບົດຄວາມ ມີຂັ້ນຕອນດັງຕໍ່ໄປນີ້

1
ສະເໜີຊື່ບົດຄວາມດີເດັ່ນ

ພິມຊື່ບົດຄວາມແທນທີ່ຄຳວ່າ ຊື່ບົດຄວາມ ແລ້ວຄິກ ສະເໜີບົດຄວາມ


ບົດຄວາມທີ່ສະເໜີຈະແມ່ນບົດຄວາມທີ່ຄຸນຂຽນເອງ ແມ່ນຜູ້ຮ່ວມຂຽນ ຫຼືອບໍ່ໄດ້ຂຽນກໍ່ສະເໜີໄດ້ (ບໍ່ມີຈຳນວນບົດຄວາມທີ່ສະເໜີພ້ອມກັນໄດ້ສູງສຸດ ແຕ່ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ສະເໜີຫຼາຍບົດຄວາມພ້ອມກັນ)

2
ຂຶ້ນບັນຊີບົດຄວາມທີ່ສະເໜີ

ດັດແກ້ໜ້ານີ້ ແລະເພີ່ມ code ດັງນີ້ ໃຫ້ບົດຄວາມທີ່ສະເໜີໃໝ່ກວ່າຢູ່ດ້ານບົນ ໂດຍປ່ຽນຄຳວ່າ ຊື່ບົດຄວາມ ແມ່ນຊື່ບົດຄວາມທີ່ທ່ານສະເໜີ:
* {{subst:ສະເໜີດີເດັ່ນ|ຊື່ບົດຄວາມ}}

3
ຂຶ້ນປ້າຍໃນໜ້າຄຸຍຂອງບົດຄວາມ
ໂດຍເພີ່ມ code ດັງນີ້: {{FAnominee}}
4
ກວດແລະປັບປຸງ
ຜູ້ທົບທວນກວດຕາມລາຍການກວດ ແລະປັບປຸງຕາມຂໍ້ສະເໜີແນະ ທັງນີ້ຄວນຕອບສະໜອງຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີແນະທີ່ສົມເຫດສົມຜົນໂດຍບໍ່ຊ້າເກີນໄປ ເພາະຫາກບໍ່ຕອບສະໜອງເປັນທີ່ນ່າພໍໃຈຈະປິດການສະເໜີຫຼັງບໍ່ໄດ້ດັດແກ້ເພີ່ມໃນ 14 ວັນ (ສາມາດສະເໜີຊ້ຳໄດ້ ແຕ່ບໍ່ຄວນໃກ້ກັບຮອບແຮກເກີນໄປ)

ລາຍຊື່ບົດຄວາມທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງການພິຈາລະນາ

ພື້ນທີ່ນີ້ໃຊ້ສຳລັບສະແດງຊື່ບົດຄວາມທີ່ຖືກສະເໜີຊື່ເພື່ອຮັບການພິຈາລະນາແມ່ນບົດຄວາມດີເດັ່ນ