ວິກິພີເດຍ:ບອຕ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Crystal Clear action run.svg

ບອຕວິກິພີເດຍ (Wikipedia bot) ແມ່ນບອຕຫຼືໂປຣແກຣມອັດຕະໂນມັດ ທີ່ທຳການດັດແກ້ວິກິພີເດຍຄ້າຍຄືກັນກັບຜູ້ໃຊ້ປົກກະຕິ ບອຕມັກຈະໃຊ້ສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ກວດກາ ແລະປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຊ້ໍາຊ້ອນ ເຊັ່ນ ເພີ່ມລິ້ງໄປພາສາອື່ນ ແກ້ລິ້ງຊ້ຳຊ້ອນ ຯລຯ

ນະໂຍບາຍ / Policies[ດັດແກ້]

ວິກິພີເດຍພາສາລາວຍຶດນະໂຍບາຍບອຕມາດຕະຖານຈາກເມຕ້າ ບອຕຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ງານບອຕໃນວິກິພີເດຍ ຖ້າເປັນບອຕທີ່ທຳຫນ້າທີ່ສະເພາະໃສ່ລິ້ງຂ້າມພາສາແລະດັດແກ້ໜ້າປ່ຽນທາງ ບອຕທີ່ອະນຸຍາດໂດຍຜູ້ດູແລໂຄງການ ແລະບອຕທີ່ໄດ້ຮັບສະຖານະບອຕທົ່ວໂລກ (global bot) ສາມາດເຮັດວຽກງານໃນວິກິພີເດຍພາສາລາວໄດ້ທັນທີ ນອກຈາກນັ້ນຜູ້ຄວບຄຸມບອຕສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ໃຊ້ບອຕໃນວິກິພີເດຍພາສາລາວຂ້າງລຸ່ມນີ້ ໂດຍທາງວິກິພີເດຍພາສາລາວອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການທົດສອບບອຕເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບສະຖານະບອຕ ບອຕອາດຖືກບລັອກຖ້າພວກເຂົາດໍາເນີນການເປັນເວລານານໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບສະຖານະບອຕ

ຊື່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປັນບອຕຕ້ອງມີຄຳວ່າ "ບອຕ" ຫຼື "Bot" ຢູ່ໃນຊື່ຜູ້ໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສັບສົນກັບຜູ້ໃຊ້ປົກກະຕິ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າບອຕໃຊ້ຊື່ດຽວກັນໃນວິກິອື່ນ ໆ ຫຼາຍວິກິບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄໍາວ່າບອຕໃນຊື່ຜູ້ໃຊ້

ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ ໃນການພິຈາລະນາສະຖານະບອຕ

  • ຜູ້ຄວບຄຸມ:
  • ພາສາໂປຣແກຣມ/ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເຮັດບອຕ:
  • ສະຫຼຸບໜ້າທີ່ແລະການເຮັດວຽກງານ:
  • ວິກິທີ່ບອຕນີ້ໄດ້ຮັບສະຖານະບອຕແລ້ວ:

Meta standard bot policy is followed in Lao Wikipedia. Bots must be approved prior to use. If the only functionalities of the bots are interwiki and double-redirect, bots with global flag or those approved by Meta stewards by automatic approval rule are allowed to run on this wiki. Otherwise, bot operators must apply for local bot flag Here. Trial runs may be requested before getting approved. Prolonged bot runs without bot flag may be blocked.

All bot must have "ບອຕ" or "Bot" in the user name to distinguish from ordinary users. However, there is exception to the user name rule when the bot already has accounts and bot flags in several other wikis with the same name.

The below information must be provided for consideration:

  • Operator:
  • Programming Language/Wikipedia Framework:
  • Function Summary:
  • Already has a bot flag on:

ຂໍອະນຸຍາດໃຊ້ງານບອຕ / Current requests[ດັດແກ້]

ທ່ານສາມາດຂໍສະຖານະບອຕໄດ້ທີ່ ວິກິພີເດຍ:ບອຕ/ຂໍອະນຸຍາດໃຊ້ງານບອຕ / Requests for approval bot flag at ວິກິພີເດຍ:ບອຕ/ຂໍອະນຸຍາດໃຊ້ງານບອຕ

ລາຍຊື່ບອຕໃນວິກິພີເດຍພາສາລາວ[ດັດແກ້]

ເບິ່ງລາຍຊື່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບສະຖານະບອຕທັງໝົດໄດ້ທີ່ ພິເສດ:ລາຍຊື່ຜູ້ໃຊ້
ລະດັບຂັ້ນຜູ້ໃຊ້ໃນວິກິພີເດຍ
ບອຕ | ຜູ້ໃຊ້ | ຜູ້ດູແລລະບົບ | ຜູ້ດູແລລະບົບອິນເຕີເຟສ | ຜູ້ດູແລລະບົບສິດທິແຕ່ງຕັ້ງ | ຜູ້ກວດ​ສອບ​ຜູ້​ໃຊ້​ | ຜູ້ຄວບຄຸມປະຫວັດ | ຜູ້ດູແລໂຄງການ | ອື່ນ ໆ