Jump to content

ລັດແມສຊາຊູເຊຕສ໌

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ລັດແມສຊາຊູເຊຕສ໌ (ອັງກິດ: Massachusetts) ເປັນລັດໜຶ່ງໃນເຂດນິວອິງແລນ ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມີມະຫາວິທະຍາໄລຊື່ດັງຫຼາຍແຫ່ງ ເຊັ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລຮາວາຣ໌ດ ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຊີແມສຊາຊູເຊຕສ໌ ມະຫາວິະຍາໄລທັຟສ໌ ປະກອບໄປດ້ວຍ 50 ເມືອງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ 301 ເມືອງຂະໜາດນ້ອຍໃນ 14 ເຂດ ເມືອງຂະໜາດໃຫຍ່ໃນລັດໄດ້ແກ່ ບອສເຕີນ ສປິງຟິລດ໌ ວູສເຕີ ໂລເວລລ໌ ບ໋ອກເຕີນ ແລະ ເຄມບຣິດຈ໌