Jump to content

ລັດຄະລາວາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ລັດຄະລາວາດ (ອັງກິດ: secular state) ແມ່ນລັດຫຼືປະເທດທີ່ເປັນກາງທາງດ້ານສາສະໜາ ບໍ່ສະໜັບສະໜຸນຫຼືຕໍ່ຕ້ານຄວາມເຊື່ອຫຼືການປະຕິບັດທາງສາສະໜາໃດ ໆ. ລັດຄະລາວາດຈະປະຕິບັດຕໍ່ປະຊາຊົນຢ່າງເທົ່າທຽມບໍ່ວ່າຈະນັບຖືສາສະໜາໃດ. ສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ມີສາສະໜາປະຈຳຊາດ ຫຼືຖ້າມີ ສາສະໜານັ້ນ ກໍຈະໃຊ້ເປັນພຽງແຕ່ສັນຍະລັກປະຈຳຊາດເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນ.

ອ້າງອີງ

[ດັດແກ້]