Jump to content

ພິ່ນອິ່ນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ພິ່ນອິ່ນ (ພາສາຈີນ: 汉语拼音方案; ພິ່ນອິ່ນ: Hànyǔ Pīnyīn Fāng'àn) ແມ່ນລະບົບໃນການຖ່າຍຖອດສຽງພາສາຈີນກາງ ຫຼື ພາສາຈີນສຳນຽມນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ດ້ວຍຕົວອັກສອນໂຣມັນ.[1][2]

ຍົກຕົວຢ່າງ "北京" ອອກສຽງເປັນ "ເປີຍຈິ່ງ" ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າປັກກິ່ງໃນພາສາລາວ. ສຳລັບຄຳນີ້, ພິ່ນອິ່ນກໍເປັນ "Běijīng". ສ່ວນເຄື່ອງໝາຍທີ່ໃນຫົວ "e" ແລະ "i" ນັ້ນ, ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍວັນນະຍຸກຂອງພາສາຈີນ.

ຄົນໄຕ້ຫວັນໃຊ້ທັງ 國語注音符號 (Guóyǔ Zhùyīn Fúhào)[3] ແລະ 漢語拼音方案 (Hànyǔ Pīnyīn Fāng'àn)[4] ເປັນລະບົບການຖອດສຽງຢ່າງເປັນທາງການ.

ພະຍັນຊະນະ[ດັດແກ້]

ພະຍັນຊະນະພາສາຈີນ
Labial Alveolar Post-alveolar Palatal Velar
Stop Unaspirated b [p]
ㄅ ປ
d [t]
ㄉ ຕ
g [k]
ㄍ ກ
Aspirated p [pʰ]
ㄆ ພ
t [tʰ]
ㄊ ທ
k [kʰ]
ㄎ ຄ
Nasal m [m]
ㄇ ມ
n [n]
ㄋ ນ
ng [ŋ]
ㄫ ງ
Affricate Unaspirated z [ts]
ㄗ ຈ
zh (ẑ) [ʈʂ]
ㄓ ຈ
j [tɕ]
ㄐ ຈ
Aspirated c [tsʰ]
ㄘ ຊ
ch (ĉ) [ʈʂʰ]
ㄔ ຊ
q [tɕʰ]
ㄑ ຊ
Fricative f [f]
ㄈ ຟ
s [s]
ㄙ ສ
sh (ŝ) [ʂ]
ㄕ ຊ
x [ɕ]
ㄒ ຊ
h [x]
ㄏ ຮ
Liquid l [l]
ㄌ ລ
r [ɻ]
ㄖ ຣ

ສະຫຼະ[ດັດແກ້]

ພາສາຈີນມີສະຫຼະດ່ຽວ 7 ໂຕ ແລະ ສະຫຼະຜະສົມ 29 ໂຕ

ສະຫຼະດ່ຽວ[ດັດແກ້]

ສະຫຼະດ່ຽວ
Front Central Back
Close i [i] • ü [y] -i [ɨ • ɯ] u [u]
Mid ê [e] e [ɤ] o [o]
Open a [a]

ສະຫຼະຜະສົມ[ດັດແກ້]

ສະຫຼະຜະສົມ
ໝວດທີ່ ໑ 开口呼 ໝວດທີ່ ໒ 齐齿呼 ໝວດທີ່ ໓ 合口呼 ໝວດທີ່ ໔ 撮口呼
-i [ɨ] i (yi) u (wu) ü (yu)
a ia ua
o uo
e/ê ie üe (yue)
ai uai
ei -ui (wei)
ao iao
ou -iu (you)
an ian uan üan (yuan)
en in -un (wen) ün (yun)
ang iang uang
eng ing -ong/
ueng (weng)
iong (yong)
-r (er) [ɚ]

ວັນນະຍຸດ[ດັດແກ້]

ພາສາຈີນມີຕົວວັນນະຍຸດ 4 ຮູບ

ຕົວວັນນະຍຸດພາສາຈີນ
ສຽງວັນນະຍຸດ ພິ່ນອິ່ນ
ສຽງສາມັນ ā ē ī ō ū ǖ
ສຽງຈັດຕະວາ á é í ó ú ǘ
ສຽງເອກ ǎ ě ǐ ǒ ǔ ǚ
ສຽງໂທ à è ì ò ù ǜ
ສຽງເບົາ a e i o u ü

ອ້າງອິງ[ດັດແກ້]

  1. 中华人民共和国. (1958). "汉语拼音方案".
  2. 中华人民共和国. (2012). "汉语拼音正词法基本规则".
  3. 教育部. "國語注音符號手冊".
  4. 教育部. (2011). "中文譯音使用原則".