Difference between revisions of "ຜູ້ໃຊ້:Alifshinobi"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
{{ບາເບລ|en|th-4|lo-4|es-3}}
ສະບາຍດີທຸກໆ ທ່ານ ຂ້ອຍຊື່ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ອະລິຟ ຂ້ອຍພວມຮຽນພາສາລາວຢູ່ພວມຮຽນພາສາລາວຢູ່ ເວົ້າພາສາອັງກິດ ເອັສປາໂຍນ ແລະໄທ ໄດ້ ແຕ່ເຂົ້າໃຈພາສາລາວສູງພໍຄວນ ຂ້ອຍຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຄລິຟຟອເນຍຂ້າພະເຈົ້າຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຄລິຟຟອເນຍ ລອສແອລເຈລລິສ ສາຂາພາສາສາດ ຂ້ອຍສົນໃຈກຸ່ມພາສາໄທຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈກຸ່ມພາສາໄທ-ກະໄດ ໂຮມທັງພາສາລາວ ໄທ ໄທໃຫຍ່ ໄທລື້ ເປັນຕົ້ນ
 
[[en:User:Alifshinobi]]
໔.໓໑໖

edits

ລາຍການການນຳທາງ