ພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ (Value Added Tax) ຫລື VAT ແມ່ນມູນຄ່າພາສີອາກອນ ທີ່ກັບຈາກບຸກຄົນ ທີ່ຊື້ ຫລື ໃຊ້ບໍລິການ.

ປະເທດລາວໄດ້ທໍາການທົດລອງໃຊ້ລະບົບພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 1 ເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2009, ເຊີ່ງຈະເລີ່ມມີຜົນແກ່ບໍລິສັດ ທີ່ມີຍອດຂາຍປະຈໍາປີ ຫລາຍກວ່າ 5000 ລ້ານກີບ ຂື້ນໄປ, ໂດຍມີຄ່າພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ ແມ່ນ 10%.