Jump to content

ພາສາທືກເຈ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ພາສາທືກເຈ (Türkçe) ຫຼື ພາສາຕວກກີ ແມ່ນພາສາກຸ່ມທືກ ມີຜູ້ເວົ້າ 65 – 73 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງຖືເປັນພາສາກຸ່ມທືກທີ່ມີຜູ້ເວົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຜູ້ເວົ້າສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນຕວກກີ ແລະມີກະຈາຍຢູ່ໃນຊີບ ບູນກາລີ ກະແລັດ ແລະເອີລົບຕາເວັນອອກ ແລະມີຜູ້ເວົ້າອີກຫຼາຍສິບລ້ານຄົນທີ່ອົບພະຍົບໄປຢູ່ໃນເອີລົບຕາເວັນຕົກໂດຍສະເພາະເຢຍລະມັນ. ຕົ້ນກຳເໜີດຂອງພາສາພົບໃນອາຊີກາງ ເຊິ່ງມີການຂຽນຄັ້ງທຳອິດເມື່ອປະມານ 1,200 ປີມາແລ້ວ. ພາສາທືກເຈໂອສະມັນໄດ້ແພ່ຂະຫຍາຍໄປທາງຕາເວັນຕົກ ອັນມີຜົນມາຈາກການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຈັກກະວັດໂອສະມັນ. ໃນປີຄ.ສ. 1928 ຫຼັງການປະຕິຮູບຂອງອາທາທືກ ເຊິ່ງແມ່ນປີທຳອິດຂອງຍຸດສາທາລະນະລັດໃໝ່ ມີການປັບປຸງພາສາ ໂດຍແທນທີ່ອັກສອນອາລັບໃນຍຸກໂອສະມັນດ້ວຍອັກສອນລາແຕັງທີ່ເພີ່ມເຄື່ອງໝາຍການອອກສຽງ. ມີການຕັ້ງສະມາຄົມພາສາທືກເຈເພື່ອຫຼຸດການໃຊ້ຄຳຢືມຈາກພາສາຟາລະຊີກັບພາສາອາລັບ ຫັນມາໃຊ້ຄຳດັ້ງເດີມຂອງພາສາກຸ່ມທືກຕາງ.

ອ້າງອີງ[ດັດແກ້]