ພະເຈົ້າຫຼ້າແສນໄຕ ພູວະນາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ພະເຈົ້າຫຼ້າແສນໄຕ ພູວະນາດ (1462 - 1495) ເຈົ້າຊີວິດ ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ (ປົກຄອງໄດ້ ແຕ່ປີ 1485 ຈົນ ເຖິງ ປີ 1495).