Jump to content

ພະເຈົ້າວິຊຸນນະລາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ພະເຈົ້າວິຊຸນນະລາດ (1465 - 1520) ເຈົ້າຊີວິດ ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ (ປົກຄອງໄດ້ ແຕ່ປີ 1500 ຈົນ ເຖິງ ປີ 1520), ທັງເປັນຂຽນ ຕຳນານຂຸນບູລົມ, ສ້າງວັດວິຊຸນະລາດ ແລະ ວັດມະໂນລົມ ທີ່ ຫຼວງພະບາງ.