ພະເຈົ້າລ້ານຄຳແດງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ພະເຈົ້າລ້ານຄຳແດງ (1375 - 1428) ເຈົ້າຊີວິດ ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ (ປົກຄອງໄດ້ ແຕ່ປີ 1417 ຈົນ ເຖິງ ປີ 1428).