ນັດລຸຈາ ຊຸຕິເວັນໂສພົນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ນັດລຸຈາ ຊຸຕິເວັນໂສພົນ

ນັດລຸຈາ ຊຸຕິເວັນໂສພົນ ແມ່ນນັກຮ້ອງຍິງຊາວໄທແລະສະມາຊິກວງບີເອັນເຄໂຟຕີເອັດ