Jump to content

ນັກການເມືອງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ນັກການເມືອງ, ຜູ້ນຳທາງການເມືອງ ຫຼື ບຸກຄົນທາງການເມືອງ (ອັງກິດ: politician) ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການມີອິດທິພົນຕໍ່ນະໂຍບາຍສາທາລະນະແລະການວິນິດໄສສັ່ງການ ເຊິ່ງລວມເຖິງຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງວິນິດໄສສັ່ງການໃນລັດຖະບານ ແລະຜູ້ທີ່ມຸ່ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ. ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍວິທີການເລືອກຕັ້ງ, ການສືບທອດ, ລັດຖະປະຫານ, ການແຕ່ງຕັ້ງ, ການພິຊິດ ຫຼືດ້ວຍວິທີອື່ນໆ. ການເມືອງບໍ່ແມ່ນຈຳກັດຢູ່ພຽງວິທີການປົກຄອງຜ່ານຕຳແໜ່ງສາທາລະນະເທົ່ານັ້ນ, ຕຳແໜ່ງທາງການເມືອງແມ່ນອາດຖືຢູ່ໃນບັນສັດກໍໄດ້.

ເບິ່ງຕື່ມ[ດັດແກ້]