Jump to content

ທະເລ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ທະແລ ແມ່ນ ນໍ້າເຄັມ,ຕິດຕໍ່ກັບມະຫາສະໝຸດ ແລະ ຫລາຍໆທະເລລວມກັນອີ້ນວ່າມະຫາສະມຸດແລະ ເມື່ອບວກກັບມະຫາສະໝຸດແລ້ວ ຈະກວມເອົາ 70.6% ຂອງ ເນື້ອທີ່ຜິວໂລກ.

ຄື້ນທະເລ
ຄວາມເຂັ້ມອີອົງໃນນໍ້າທະເລ
ສ່ວນປະກອບ ຄວາມເຂັ້ມ(g/kg) ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍນໍ້າໜັກ(%)
Cl- 19.35 55.07
Na+ 10.76 30.62
SO42- 2.71 7.72
Mg2+ 1.29 3.68
Ca2+ 0.41 1.17
K+ 0.39 1.10

ແຫຼ່ງຂ້ໍມູນອື່ນ

[ດັດແກ້]
Commons:Category
Commons:Category
Commons ມີພາບກ່ຽວກັບ:
ທະເລ