ທະຫານ ຂຳຫິຣັນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ທະຫານ ຂຳຫິຣັນ ເປນສະມາຊິກຜຼ້ກ່ອການປະຕິວັດສະຫຍາມ ຄ.ສ. 1932 ແລະນັກການເມືອງໄທ