ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ທະນາຄານການແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິໄປໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ)
Bank of Lao's people Democratic Republic (Bank of Lao PDR )
ປະເພດ ລັດຖະບານ
ກໍ່ຕັ້ງ 7 ຕຸລາ 1968
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ສູນໃຫຍ່
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຂອບເຂດໃຫ້ບໍລິການ ປະເທດລາວ
ບຸກຄົນສໍາຄັນ ທ່ານ ພູເພັດ ຄຳພູນວົງ
ຜູ້ອຳນວຍການ
ອຸດສາຫະກໍາ ທະນາຄານ
ເວັບໄຊຕ໌ http://www.bol.gov.la.com/

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ (Bank of Lao PDR)