ຕັ້ວ ລະພານຸກົມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຕັ້ວ ລະພານຸກມ ເປນສະມາຊິກຜຼ້ກ່ອການປະຕິວັດສະຫຍາມ ຄ.ສ. 1932 ແລະນັກການເມືອງໄທ