ຍານວິທະຍາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ຍານວິທະຍາ ຫຼື ຍານສາດ (ອັງກິດ: epistemology, ຝຣັ່ງ: épistémologie) ໝາຍເຖິງວິຊາວ່າດ້ວຍຄວາມຮູ້ ຫຼືທິສະດີຄວາມຮູ້.

ຂອບເຂດການສຶກສາຂອງຍານວິທະຍາ ແມ່ນ

  • ສຶກສາເລື່ອງບໍ່ເກີດຂອງຄວາມຮູ້
  • ສຶກສາເລື່ອງທຳມະຊາດຂອງຄວາມຮູ້
  • ສຶກສາເລື່ອງຂອບເຂດຂອງຄວາມຮູ້
  • ສຶກສາເລື່ອງຄວາມສົມເຫດສົມຜນຂອງຄວາມຮູ້