Jump to content

ຊີແລນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຊີແລນ ຫຼື ສາທາລະນະລັດ ຊີແລນ ເປັນປະເທດສົມມຸດ ຕັ້ງຢູ່ເທິງປ້ອມປາການທາງຕອນໃຕ້ຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັກ ປະເທດຊີແລນຍັງເອີ້ນວ່າຕົນເປັນປະເທດປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເປັນເອກະລາດ ແຕ່ບໍ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງປະເທດທົ່ວໂລກ