ຈິນຕະນາຫົວໜ່ວຍ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ຈີນຕະນາຫົວໜ່ວຍ ຫຼື ຈຳນວນສຳນຶກ ແມ່ນຈຳນວນທີ່ສຳນຶກຂຶ້ນມາດ້ວຍເງື່ອນໄຂ i^2 = -1 ເພື່ອແກ້ໄຂໂຈດຂອງສົມຜົນຮູບຮ່າງ x^2=-1. ເມື່ອຈຳນວນຈິງລວມກັບຈຳນວນສຳນຶກຈຶ່ງກາຍມາເປັນກຸ່ມຈຳນວນສົນ