ຈຳນວນທຳມະຊາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນ ຄະນິດສາດ ຈຳນວນທຳມະຊາດ ສາມາດໝາຍເຖິງ ອົງປະກອບ ຂອງ ກຸ່ມ {1, 2, 3, ...} (ເຊັ່ນ: ຈຳນວນຖ້ວນບວກ) ດັ່ງໃຊ້ທົ່ວໄປ ໃນ ທິດສະດີຈຳນວນ ຫຼື ຂອງ ອົງປະກອບ ຂອງ ກຸ່ມ {0, 1, 2, 3, ...} (ເຊັ່ນ: ຈຳນວນຖ້ວນບໍ່ລົບ ) ດັ່ງມັກໃຊ້ ໃນ ຕັກກະຄະນິດສາດ, ທິດສະດີກຸ່ມ ແລະ ຄອມພິວເຕີສາດ.

ຈຳນວນທຳມະຊາດ ມີ 2 ຈຸດປະສົງ: ໃຊ້ເພື່ອການນັບຈຳນວນ (ເຊັ່ນ: ມີໝາກໂປມ 3 ໜ່ວຍເທິງໂຕະ), ແລະ ເພື່ອການຈັດລຳດັບ (ເຊັ່ນ: ນີ້ແມ່ນເມືອງໃຫຍ່ ອັນດັບ3 ໃນໂລກ).