Jump to content

ຈອນ ເມນາດ ເຄນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


ຈອນ ເມນາດ ເຄນ

ຈອນ ເມນາດ ເຄນ (ອັງກິດ: John Maynard Keynes), (5 ມີຖຸນາ 188321 ເມສາ 1946) ແມ່ນ ນັກເສດຖະສາດ ຄົນອັງກິດ ຜູ້ທີ່ ແນວຄວາມຄິດ ມີຜົນກະທົບສູງ ຕໍ່ກັບ ທິດສະດີ ເສດຖະສາດ ແລະ ການເມືອງຍຸກໃໝ່ ລວມທັງ ນະໂຍບາຍການເງິນ ຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ອັງກິດ. ກະລຸນາ ອ້າງອີງເຖິງ ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້ ຂອງ ທິດສະດີຂອງລາວ ໃນ ເສດຖະສາດເຄນຊຽນ. ລາວ ຖືກລະນຶກເຖິງເປັນພິເສດ ໃນນາມ ເປັນຜູ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ລັດຖະບານ ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍແຊກແຊງຕະຫຼາດ ໂດຍມາດຕະການ ທາງດ້ານການເງິນ ຫຼື ເງິນຕາ ເພື່ອດັດສົມ ຜົນກະທົບທາງລົບ ຂອງ ສະພາບເສດຖະກິດ ຕົກຕໍ່າ, ວິກິດການ ຫຼື ຂະຫຍາຍໂຕສູງ. ບັນດານັກເສດຖະສາດ ຖືລາວເປັນ ຜູ້ສ້າງຕັ້ງຫຼັກຜູ້ໜຶ່ງ ຂອງ ທິດສະດີ ເສດຖະກິດມະຫາພາກຍຸກໃໝ່. ຄຳເວົ້າທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ຂອງ ລາວອັນໜຶ່ງ ທີ່ຍັງຖືອ້າງອີງ ເຖິງຢູ່ ແມ່ນ "ໃນໄລຍະຍາວ ພວກເຮົາແມ່ນຕາຍໝົດແລ້ວ".