Jump to content

ຈອຍສະຕິກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຈອຍສະຕິກ (ພາສາອັງກິດ: Joy stick) ແມ່ນ ຊື່ລວມ ຂອງ ຮາດແວທີ່ ສື່ສານເຂົ້າ ຄອມພິວເຕີໂດຍ ການຍູ້ໄປມາ.ໂດຍທົ່ວໄປ ມັນມັກຖືກໃຊ້ ເພື່ອ ຫຼິ້ນ ເກມຄອມພິວເຕີ (ຄຳວ່າ ຈອຍ ໃນ ຈອຍສະຕິກ ກໍ່ ໝາຍເຖິງ ຄວາມມ່ວນຊື່ນ).


ໂຄງສ້າງຂອງ ຈອຍສະຕິກ:
1. ຄັນ
2. ຖ້ານ
3. ໄລເກາະ
4. ປຸ່ມເສີມ
5. ປຸ່ມຍິງຕໍ່ເນື່ອງ
6. ສະລອັດ
7. ສະວິດ
8. ອັນຈັບພື້ນ