ຂອງຫຼິ້ນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ຂອງຫຼິ້ນ

ຂອງຫຼິ້ນ (ອັງກິດ: toy, ຝຣັ່ງ: jouet) ແມ່ນ ສິ່ງຂອງໃດ ໆ ທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ຫຼິ້ນໄດ້. ສ່ວນຫຼາຍຂອງຫຼິ້ນມັກຈະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກແລະສັດລ້ຽງ ແຕ່ກໍບໍ່ຈຳເປັນສະເໝີໄປຍ້ອນບາງເທື່ອຜູ້ໃຫຍ່ກໍມີຂອງຫຼິ້ນສະເພາະແບບຄືກັນ.