ການສຳຫຼວດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດໂດຍສັງເຂບ[ດັດແກ້]

ການສຳຫຼວດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແມ່ນ ການການສຳຫຼວດຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວເແມ່ນເລີ່ມຈາກການສຳຫຼວດຂັ້ນເມືອງ ສະເພາະແຕ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນ ປີ 1991. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1997 ໄດ້ມີການສຳຫຼວດທົ່ວປະເທດ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການພິມເຜີຍແຜ່ຜົນການສຳຫຼວດ. ການພິມແຜ່ເຜີຍຜົນການສຳຫຼວດ ແມ່ນ ໄດ້ເລີ່ມເຮັດແຕ່ ການສຳຫຼວດໃນປີ 2002 ທີ່ດຳເນີນໂດຍການຊ່ອຍເຫຼືອ ທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການ ຈາກ ອົງການພັດທະນາສາກົນຊູແອັດ (ບາງເທື່ອກໍ່ວ່າ ອົງການພັດທະນາສາກົນສະວີເດັນ:Swedish International Development Cooperation Agency).

ເປົ້າໝາຍ[ດັດແກ້]

  • ມີແຮງງານແຕ່ 5 ຄົນຂຶ້ນໄປ.
  • ມີທຶນແຕ່ 200 ລ້ານ ກີບຂຶ້ນໄປ.
ແຕ່ໃນການສຳສຳຫຼວດໂຕຈິງ ແມ່ນ ໄດ້ເອົາແຕ່ຈຳນວນແຮງງານເປັນເງື່ອນໄຂຫຼັກ.
ປີ ຈຳນວນເປົ້າໝາຍ ຈຳນວນສຳພາດ
2002 2040 1589
2003 _ 1326
2004 1889 1629

ລິ້ງພາຍນອກ[ດັດແກ້]

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ