ການສຳຫຼວດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດໂດຍສັງເຂບ[ແກ້ໄຂ]

ການສຳຫຼວດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແມ່ນ ການການສຳຫຼວດຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວເແມ່ນເລີ່ມຈາກການສຳຫຼວດຂັ້ນເມືອງ ສະເພາະແຕ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນ ປີ 1991. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1997 ໄດ້ມີການສຳຫຼວດທົ່ວປະເທດ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການພິມເຜີຍແຜ່ຜົນການສຳຫຼວດ. ການພິມແຜ່ເຜີຍຜົນການສຳຫຼວດ ແມ່ນ ໄດ້ເລີ່ມເຮັດແຕ່ ການສຳຫຼວດໃນປີ 2002 ທີ່ດຳເນີນໂດຍການຊ່ອຍເຫຼືອ ທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການ ຈາກ ອົງການພັດທະນາສາກົນຊູແອັດ (ບາງເທື່ອກໍ່ວ່າ ອົງການພັດທະນາສາກົນສະວີເດັນ:Swedish International Development Cooperation Agency).

ເປົ້າໝາຍ[ແກ້ໄຂ]

  • ມີແຮງງານແຕ່ 5 ຄົນຂຶ້ນໄປ.
  • ມີທຶນແຕ່ 200 ລ້ານ ກີບຂຶ້ນໄປ.
ແຕ່ໃນການສຳສຳຫຼວດໂຕຈິງ ແມ່ນ ໄດ້ເອົາແຕ່ຈຳນວນແຮງງານເປັນເງື່ອນໄຂຫຼັກ.
ປີ ຈຳນວນເປົ້າໝາຍ ຈຳນວນສຳພາດ
2002 2040 1589
2003 _ 1326
2004 1889 1629

ລິ້ງພາຍນອກ[ແກ້ໄຂ]

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ