ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ສູນສະຖິຕິ້ແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ອົງກອນຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ້ານສະຖິຕິ ຂອງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ທຽບເທົ່າກັບ ກົມໜຶ່ງ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ໜ້າທີ່[ແກ້ໄຂ]

  • ສຳຫຼວດ, ສັງລວມ, ວິເຄາະ ແລະ ລາຍງານ ສະຖິຕິດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂອງ ລາວ.

ໂຄງສ້າງອົງການຈັດຕັ້ງ[ແກ້ໄຂ]

  • ພະແນກສຳຫຼວດ
  • ພະແນກເສດຖະກິດ
  • ພະແນກຂ່າວສານແລະເຕັກໂນໂລຈີ
  • ພະແນກບໍລິຫານ
  • ພະແນກສະຖິຕິສັງຄົມ
  • ພະແນກວິທີການ

ການສຳຫຼວດຫຼັກ[ແກ້ໄຂ]

ລິ້ງພາຍນອກ[ແກ້ໄຂ]

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ