ການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນຂອງອົງກອນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນຂອງອົງກອນ (enterprise resource planning) ຫລື ERP ແມ່ນຂະບວນການ ຫລື ລະບົບ ທີ່ໃຊ້ໃນອົງການ, ບໍລິສັດ ໃນການຈັດການກັບ ຊັບພະຍາກອນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກິດຈະກໍາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຂ່ງຂັນໃນທຸລະກິດໄດ້.

ລະບົບຊອຟຕ໌ແວຣ໌ໃນການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນຂອງອົງກອນແມ່ນ ຖານຂໍ້ມູນກາງ ທີ່ແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນອົງກອນ ສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້ ເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນການຈັດການການຜະລິດ, ການຈັດການວັດຖຸດິບ, ການເງິນ, ໂຄງການ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຈັດການລູກຄ້າສໍາພັນ.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ[ດັດແກ້]

ERP 1 ERP 2