Jump to content

ການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນຂອງອົງກອນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນຂອງອົງກອນ (enterprise resource planning) ຫລື ERP ແມ່ນຂະບວນການ ຫລື ລະບົບ ທີ່ໃຊ້ໃນອົງການ, ບໍລິສັດ ໃນການຈັດການກັບ ຊັບພະຍາກອນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກິດຈະກໍາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຂ່ງຂັນໃນທຸລະກິດໄດ້.

ລະບົບຊອຟຕ໌ແວຣ໌ໃນການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນຂອງອົງກອນແມ່ນ ຖານຂໍ້ມູນກາງ ທີ່ແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນອົງກອນ ສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້ ເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນການຈັດການການຜະລິດ, ການຈັດການວັດຖຸດິບ, ການເງິນ, ໂຄງການ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຈັດການລູກຄ້າສໍາພັນ.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ[ດັດແກ້]

ERP 1 ERP 2