ການຈັດການລູກຄ້າສໍາພັນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ການຈັດການລູກຄ້າສໍາພັນ(Customer relationship management) ຫລື CRM ແມ່ນລະບົບ ຫລື ຂະບວນການ ໃນການຈັດການຂໍ້ມູນ ການຕິດຕໍ່ ແລະ ການສໍາພັນ ກັບລູກຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕອບສະຫນອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ໃນການຕະຫລາດ.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ[ດັດແກ້]