Jump to content

ການປະຕິວັດລັດເຊຍ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ຄວາມວຸ່ນວາຍໃນສະໄໝການປະຕິວັດລັດເຊຍໃນນະຄອນເປໂຕກາດ

ການປະຕິວັດລັດເຊຍ ແມ່ນສະໄໝແຫ່ງການປະຕິວັດທາງການເມືອງແລະທາງສັງຄົມໃນຈັກກະວັດລັດເຊຍ ເຂິ່ງເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນຊ່ວງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ 1 ຄ.ສ. 1917 ຈາກການລົ້ມລ້າງລາດຊະວົງໂຣມານອຟແລະຈັດຕັ້ງລັດຖະບານສັງຄົມນິຍມ ຕາມດ້ວຍການປະຕິວັດຄົ້ງທີ່ສອງແລະສົງຄາມກາງເມືອງທີ່ນອງເລືອດ ການປະຕິວັດລັດເຊຍນັບເປັນການປະຕິວັດຄັ້ງແລກແລະເປັນແບບຢ່າງໃນການປະຕິວັດອື່ນ ໆ ຂອງເອີລົບຫຼັງສົງຄາມໂລກ ເຊັ່ນ ການປະຕິວັດເດືອນພະຈິກໃນເຢຍລະມັນ