Visual Basic .NET

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

VB.NET ຫຼື Visual Basic .NET ເປັນເຄື່ອງມືສຳຫຼັບພັດທະນາໂປຣແກຣັມ ເປັນພາສາໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງ Microsoft Visual Studio .NET ເປັນພາສາໂປຣແກຣັມທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມແບບກຣາຟຟິກ ສຳຫຼັບລະບົບປະຕິບັດການວິນໂດວສ໌ (Windows Operating System) ໂດຍມີພື້ນຖານພາສາມາຈາກພາສາເບຊິກ (Basic Language) ແລະ ເຮັດວຽກເທິງດັອດເນັດເຟຣມເວີກ (Dotnet Framework) ຖືກອອກແບບໃຫ້ມີຄວາມສາມາດພັດທະນາໂປຣແກຣັມລັກຊະນະອັອບເຈັດຕ໌ ແລະ ຮອງຮັບການອອກແບບດ້ວຍ ຢູເອັມແອລ (UML = Unified Modeling Language).

ອ້າງອີງ[ດັດແກ້]


ບັນນານຸກົມ[ດັດແກ້]