Jump to content

Sagittarius A

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Sgr A ແລະສະພາບແວດລ້ອມ, ດັ່ງທີ່ເຫັນຢູ່ຄວາມຍາວຄື້ນ 90 cm ຕາມ very large Array

Sagittarius A ຫຼື Sgr A ແມ່ນ ແຫຼ່ງວິທະຍຸ ທີ່ຊັບຊ້ອນຢູ່ ໃຈກາງ ຂອງທາງ ຊ້າງເຜືອກ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຫຼຸມດໍາ ຂະໜາດມະໂຫລານ. ມັນຕັ້ງຢູ່ໃນ ກຸ່ມດາວ Sagittarius, ແລະຖືກເຊື່ອງໄວ້ຈາກການເບິ່ງຢູ່ໃນ ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນ optical ໂດຍເມກຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ ຂີ້ຝຸ່ນໂຄສມິກ (cosmic dust) ໃນແຂນແບບວົງກົ້ນຫອຍຂອງທາງຊ້າງເຜືອກ.

ມັນປະກອບດ້ວຍສາມອົງປະກອບ: ທີ່ເຫຼືອຂອງ supernova Sagittarius A ຕາເວັນອອກ, ໂຄງສ້າງ ແບບວົງກົ້ນຫອຍ Sagittarius A West, ແລະແຫຼ່ງວິທະຍຸທີ່ຫນາແຫນ້ນທີ່ສົດໃສຢູ່ໃຈກາງຂອງວົງກົ້ນຫອຍ, Sagittarius A* ("Sagittarius A-star"). ການຊ້ອນກັນສາມຢ່າງນີ້: Sagittarius A ຕາເວັນອອກແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ຕາເວັນຕົກປາກົດຢູ່ນອກໃຈກາງໃນຂອບເຂດຕາເວັນອອກ, ແລະ A * ຢູ່ໃຈກາງຂອງຕາເວັນຕົກ.