1 E10 ມ.²

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

1 E+10 m² ເປັນອັນດັບຂອງຂະໜາດຂອງສິ່ງທີ່ມີພື້ນທີ່ລະຫວ່າງ 100,000 ຫາ 1,000,000 ຕະລາງກິໂລແມັດ


ພື້ນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 10.000 ຕະລາງກິໂລແມັດຕົວຢ່າງ[ດັດແກ້]


ພື້ນທີ່ຂະໜາດຫຼາຍກວ່າ 100.000 ຕະລາງກິໂລແມັດ