Jump to content

.la

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

.la ເປັນໂດເມນອິນເຕີເນັດລະດັບສູງສຸດ ຕາມລະຫັດປະເທດ (ccTLD) ສຳລັບປະເທດລາວ ເລີ່ມໃຊ້ແຕ່ປີ ຄ.ສ 1996.

.la ບໍ່ໄດ້ແມ່ນຢູ່ໃນການເບິ່ງແຍງຂອງໜ່ວຍງານໃນປະເທດລາວ ແຕ່ຖືກເບິ່ງແຍງໂດຍບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງໃນອາເມຣິກາ.

ແຕ່ປັດຈຸບັນ ລັດຖະບານຕັດສິນໃຈ ກູ້ຢຶມເງິນຈາກ ສປ ຈີນ ຫລາຍກວ່າ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສ້າງສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດຂຶ້ນຫວັງໃຫ້ ເປັນສູນລວມແຫ່ງການສື່ສານແບບປະຕູດຽວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນມີການຮັບປະກັນໄດ້, ມີຄວາມເປັນລະບົບລະບຽບ, ລາຄາຖືກລົງ, ສັນຍານມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ໂດຍສາມາດໃຫ້ບໍລິການແກ່ມວນຊົນ ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ, ທັງຈະໃຫ້ບໍລິການໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ສູນແຫ່ງນີ້ ຈະສຳເລັດ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການໄດ້ໃນເດືອນຫນ້າ.

ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສ.ອ.ຊ (Lao National Internet) ແມ່ນກົມກອງວິຊາການທຽບເທົ່າກົມໂດຍຂຶ້ນກັບອົງການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງຈະເຮັດຫນ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງບັນດາຂໍ້ມູນŒຂ່າວສານທຸກຮູບແບບດ້ວຍຈັດຕັ້ງການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ເປັນຕົ້ນຄຸ້ມຄອງລະບົບອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ, ໂທລະສັບລວມທັງລະບົບຂໍ້ມູນŒຂ່າວສານທີ່ເອີ້ນວ່າ Call Center ເພື່ອຮັບຜິດ ຊອບຄຸ້ມຄອງລະບົບໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດພາຍໃນປະເທດ, ພ້ອມຄຸ້ມຄອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບ, ອິນເຕີເນັດ, ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ.

ທ່ານ ສົມນຶກ ໂພທິລາດ ຜູ້ອຳນວຍການສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ທັນມີສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນສູນລວມໃນການກວດສອບ, ຄຸ້ມຄອງລະບົບອິນເຕີເນັດໂດຍສະເພາະ. ໄລຍະຜ່ານມາ ເຖິງວ່າໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ ອົງການສາກົນໄອແຄນແອນນາ ທີ່ມອບລະຫັດຂອງປະເທດລາວ (.la) ໃຫ້ເປັນລະຫັດສູງສຸດຂອງ ລະບົບອິນເຕີເນັດ ແຕ່ລັດຖະບານຍັງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂພຽງພໍທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການດ້ານນີ້ ຄືກັບປະເທດອື່ນ, ດັ່ງນັ້ນ ລັດຖະບານກໍ່ຄືຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານ (ຄະນະຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ) ຈິ່ງມອບໃຫ້ຕ່າງປະເທດນຳໄປບໍລິການນັບແຕ່ປີ 2000 ໂດຍໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງ ພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນລະບົບອິນເຕີເນັດ ຂອງລາວກໍ່ຕໍ່ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຂົ້າມາຊົມໃຊ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ ດ້ານ.

ສະນັ້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແກ່ບັນດາບໍລິສັດທີ່ເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບອິນເຕີເນັດ, ໂທລະສັບ, ຂໍ້ມູນŒຂ່າວສານຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດ ລັດຖະບານຈິ່ງຕັດສິນໃຈກູ້ເງິນ 20,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກ ສປ ຈີນ ມາລົງທຶນສ້າງສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີໄລຍະກູ້ 20 ປີດອກເບ້ຍ 2% ປອດຫນີ້ 5 ປີ.ປະຈຸບັນການດຳເນີນມີຄວາມຄຶບຫນ້າ 59% ຫລັງຈາກເລີ່ມກໍ່ສ້າງມາແຕ່ເດືອນ ເມສາປີທີ່ຜ່ານມາ, ຄາດວ່າຈະສຳເລັດ ສາມາດເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການ ໄດ້ໃນເດືອນກັນຍາຂອງປີນີ້ແລະພ້ອມນຳເອົາລະຫັດ .la ມາບໍລິຫານເອງພາຍໃນປະເທດ.

ໃນການລົງທຶນທັງຫມົດ 20,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດນັ້ນປະກອບມີການສ້າງອາຄານສອງຫລັງ ມູນຄ່າ 2,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງອາຄານຫລັງທີຫນຶ່ງທີ່ສ້າງ ສຳເລັດມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ 1,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

ເມື່ອສູນນີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ເຕັມຕົວຈະເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບເຖິງ 7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ປີແຕ່ເບື້ອງ ຕົ້ນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍ ເງິນກູ້ຢຶມໃຫ້ ທະນາຄານຂາອອກ-Œຂາເຂົ້າ ສປ ຈີນ ເຊິ່ງຄາດວ່າ ຈະສາມາດຈ່າຍເງິນກູ້ຢຶມທັງຫມົດໄດ້ໃນ ປີ 2019 ກ່ອນໄລຍະທີ່ຕົກລົງ.

ສູນນີ້ຍັງຈະເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່ບໍລິສັດທີ່ເຮັດທຸລະກິດຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປອາໄສຕໍ່ສັນຍານຈາກຕ່າງປະເທດອີກ. ນອກນັ້ນ ຍັງຈະຊ່ວຍສະໜອງການຊົມໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ, ທັງເຮັດໃຫ້ອັດຕາ ການໃຊ້ຈ່າຍໃນຂົງເຂດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຖືກລົງ, ຄວາມໄວສູງຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດຮັບປະກັນແກ້ໄຂບັນຫາອີນເຕີເນັດຕົກ, ສັນຍານໂທລະສັບມີການຂັດຂ້ອງ ພ້ອມນັ້ນ ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ການ ສື່ສານຕ່າງໆ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ທັງຮັບປະກັນໄດ້ດ້ານຄວາມປອດໄພ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ.

ປະຈຸບັນ ບໍລິມາດການຊົມໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນລາວມີຫລາຍເກີນຄາດຫມາຍກວມເອົາກວ່າ 57% ຂອງພົນລະເມືອງລາວ, ສ່ວນຕົວເລກ ການຊົມໃຊ້ໂທລະສັບແມ່ນກວມເອົາ 6 ລ້ານກວ່າແລ້ວ.

ດຶງຂໍ້ມູນຈາກ "https://lo.wikipedia.org/w/index.php?title=.la&oldid=44252"