ໜື່ງປາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ໜື່ງປາ ພາສາອັດ Stream fish ແມ່ນໜື່ງໃນອາຫານລາວທີ່ຄົນລາວມັກກິນ ເຊິ່ງເປັນອາຫານຫລັກຂອງຄົນລາວເຊັ່ນກັນ ໜື່ງປາວີທິເຮັດແມ່ນງ່າຍກໍຄືນຳປາທີ່ເໝາະສົມມາເອືອບໃສ່ເກືອ,ຜັກທຽມຫລືແປ້ງນົວ ຢ່າງຕ່າປະມານຊົວໂມງໜື່ງຫລືຖ້າຕອ້ງການໃຫ້ລົດຊາດດີ ຕອ້ງລໍຖ້າດົນກວ່າເກົ່າ. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍນຳໄປໜື່ງໃສ່ຫວດຫລືໝໍ່ໜື່ງປະມານສາມສິບນາທີກໍສາມາດກີນໄດ້.ສ່ວນຫລາຍແມ່ນໜື່ງພອ້ມກັບຜັກຕ່າງໆ ຜັກເປັນຜັກຫຍັງກໍດີຂໍແຕ່ມັກ.