ໄພໜາວ 2016

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ໄພໜາວ 2016 ແມ່ນໄພທຳມະຊາດທີ່ເກີດຂື້ນຊັບພັນໂດຍສະເພາະເຂດພາກເໜືອຂອງລາວ ໃນຊ່ວງວັນທີ 19-20 ເດືອນມັງກອນ ໄພໜາວເນື້ອງຈາກອຸນຫະພູມລົດລົງຕ່ຳກວ່າສູນໃນກາງຄືນແລະຍາມເຊົ້າ ໂດຍສະເພາະເຂດພູສູງທາງ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ຫວົພັນ ເຮັດເກີດນ້ຳກ້າມ ແລະມີຫິມະຈຳນວນໜຶ່ງ. ໄພທຳມະຊາດດັ່ງກ່າວເຮັດປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນປັບຕົວບໍ່ທັນແລະກຽມຕົວບໍ່ທັນກັບຄວາມໜາວ,ສັດລ້ຽງຈຳນວນນຶ່ງລົ້ມຕາຍແລະອື່ນໆ.