Jump to content

ໄຜ່ ພົງສະທອນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໄຜ່ ພົງສະທອນ ເກິດປີ 1982 ເປັນນັກຮ້ອງລູກທົ່ງຊາຍຊາວໄທ ສັງກັດຄ້າຍແກັມມີ້ໂກວດ໌ ເຈົ້າຂອງສາຍາ ໜຸ່ມຕາມຝັນຈາກບ້ານໄກ ເປັນນັກຮ້ອງລູກທົ່ງທີ່ມີຊື່ສຽງໃນປະຈຸບັນຈາກຜົນງານເພງ ຄົນບ້ານດຽວກັນ