ໄທເໜືອ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ໄທເໜືອ ເປັນຊົນເຜົ່າໜື່ງທີ່ ອາໄສຢູ່ ທາງພາກເໜືອຂອງລາວ,ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ແລະ ຢູ່ໃນຈຽງຕຸງຂອງ ປະເທດມ້ຽນມາ.ຊົນເຜົ່າໄທເໜື່ອ ເປັນຊົນເຜົ່າໜື່ງທີ ມີພາສາເວົ້າ ແລະ ພາສາຂຽນເປັນຂອງຕົນເອງ ໄທເໜື່ອທີອາໄສຢູ່ໃນ ສ່ວນຫຼາຍຈະຢູ່ 2 ແຂວງຄື: ເມືອສີງ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ເມືອງຍອດອູ ແຂວງຜົ້ງສາລີ. ແຕ່ວ່າ ໄທເໜືອ ທີຢູ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຈະແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນ ການເຊື່ອຖື ສາສະໜາ ຄືວ່າ ໄທເໜືອທີ່ອາໄສຢູ ເມືອງສີງ ຈະນັບຖື ສາສະໜາພຸດ (ຜູ້ຊາຍທຸກຄົນ ແມ່ນເຄີຍບວດຮຽນຈາກວັດມາກ່ອນ) ສ່ວນໄທເໜືອທີອາໄສ່ຢູ່ເມືອງຍອດອູແມ່ນນັບຖືສາສະໜາຜີ