ໄດໂອດອອກແສງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ແມ່ນອຸໄດໂອດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ສາມາດແປງພະລັງງານໄຟຟ້າໂຫ້ເປັນແສງໄດ້