Jump to content

ໂຮວາຣ໌ດ ຄາຣເຕີຣ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


ໂຮວາຣ໌ດ ຄາຣເຕີຣ Howard Carter (9 ພຶດສະພາ 1874 – 2 ເດືອນມີນາ 1939) ເປັນ ນັກໂບຮານຄະດີ ຊາວອັງກິດ ແລະ ນັກບູຮານຄະດີກ່ຽວກັບອີຍິບ ຫລື Egyptologist ຜູ້ທີ່ ຄົ້ນພົບ ສຸສານ ຂອງ ລາຊະວົງທີ່ 18 ຂອງ Pharaoh Tutankhamun ໃນເດືອນພະຈິກປີ 1922, ເປັນສຸສານຟາໂຣທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍພົບເຫັນຢູ່ໃນ ຮ່ອມພູແຫ່ງກະສັດ ຫລື Valley of the Kings .