Jump to content

ໂຄແວັກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໂຄແວັກ ຫຼື COVAX ຫຍໍ້ມາຈາກ COVID-19 Vaccines Global Access ຫລືວ່າ ການເຂົ້າເຖິງວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຢ່າງສະເໝີພາບກັນ ແມ່ນຂໍ້ລິເລີ່ມທົ່ວໂລກເພື່ອແນໃສ່ການເຂົ້າເຖິງ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຢ່າງສະເໝີພາບກັນ, ເຊິ່ງນຳໂດຍ UNICEF, Gavi, ພັນທະມິດວັກຊີນ (ອະດີດຮຽກວ່າພັນທະມິດທົ່ວໂລກ ສຳລັບການສັກວັກຊີນແລະສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ, ຫຼື GAVI), ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO), ການສົມທົບກັນ ສຳລັບການປະດິດສ້າງເພື່ອການກຽມພ້ອມສຳລັບການລະບາດຂອງພະຍາດລະບາດ (CEPI), ແລະອື່ນໆ. ມັນແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນສາມເສົາຄ້ຳ ຂອງຕົວເລັ່ງການ ເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມື COVID-19 , ການລິເລີ່ມນີ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນເມສາປີ 2020 ໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ, ຄະນະກຳມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບ, ແລະລັດຖະບານ ຝຣັ່ງ ເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ ການລະບາດຂອງ COVID-19. COVAX ມີຈຸດປະສົງໃນການປະສານງານຊັບພະຍາກອນສາກົນເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບົ່ງມະຕິ, ການປິ່ນປົວແລະການສັກຢາວັກຊີນ COVID-19 ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.

ຮອດວັນທີ 15 ເດືອນກໍລະກົດປີ 2020, 165 ປະເທດ - ເຊິ່ງກວມເອົາ 60% ຂອງ ປະຊາກອນມະນຸດ - ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ COVAX. [1]

  1. "More than 150 countries engaged in COVID-19 vaccine global access facility". ຮຽກຂໍ້ມູນວັນທີ 3 February 2021