Jump to content

ແມ່ແບບ:Wikipedialang

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ນອກຈາກພາສາລາວແລ້ວ ວິກິພີເດຍຍັງມີຮຸ່ນພາສາອີກທັງໝົດ 324 ພາສາ ໂດຍວິກິພີເດຍຂະໜາດໃຫຍ່ສະແດງລາຍການຂ້າງລຸ່ມນີ້