Jump to content

ແມ່ແບບ:Non-free use rationale/doc

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ວິທີໃຊ້[ດັດແກ້]

{{Non-free use rationale
| Description = 
| Source = 
| Article = 
| Portion = 
| Low_resolution = 
| Purpose =  
| Replaceability = 
}}

ຄຳອະທິບາຍ[ດັດແກ້]

  • Article: ໃຫ້ລະບຸວ່າໃຊ້ໃນບົດຄວາມໃດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃສ່ວົງເລັບສີ່ລ່ຽມ ຖ້າຫາກໃຊ້ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງໜ້າ ໃຫ້ຂຽນໂດຍໃຊ້ແມ່ແບບໃໝ່ທັງໝົດ ເພາະແຕ່ລະແມ່ແບບຮອງຮັບແຕ່ບົດຄວາມດຽວ
  • Portion: ລະບຸວ່າໃສ່ສ່ວນໃດຂອງຮູບ/ໄຟລ໌ຕົ້ນສະບັບ ໂດຍປົກກະຕິມັກເປັນ "ທັງໝົດ" ແຕ່ຖ້າໃຊ້ພຽງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕົ້ນສະບັບກໍໃຫ້ລະບຸຕາມນັ້ນ
  • Low resolution: ບອກວ່າເປັນຮູບ/ໄຟລ໌ຮຸ່ນທີ່ມີຄວາມລະອຽດຕ່ຳກວ່າຕົ້ນສະບັບ ຫຼື ບໍ່
  • Purpose: ລະບຸເຫດຜົນການໃຊ້ຮູບ/ໄຟລ໌ ໂດຍຈະຕ້ອງເປັນໄປເພື່ອປະໂຫຍດຂອງສາລານຸກົມ ເຊັ່ນ: ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ອ່ານລະບຸງານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຖ່າຍທອດໄດ້ດ້ວຍຄຳຢ່າງດຽວ ຫຼື ເພື່ອໃຫ້ບໍລິບົດເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈແກ່ຜູ້ອ່ານ ທັງນີ້ ວັດຖຸປະສົງຈະຕ້ອງບໍ່ແມ່ນພຽງ "ເພື່ອປະກອບບົດຄວາມ" ເພາະເປັນເຫດຜົນທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້
  • Replaceability: ບອກວ່າມີຮູບ/ໄຟລ໌ເສລີທົດແທນ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າມີ ໃຫ້ອັບໂຫຼດໄຟລ໌ນັ້ນແທນ ແລະ ຮູບ/ໄຟລ໌ ນີ້ຈະຖືກລຶບ ແລະ ຄວນໃສ່ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມດ້ວຍວ່າເຫດໃດຮູບ/ໄຟລ໌ດັ່ງກ່າວຈຶ່ງແນ່ໃຈວ່າ ຫຼື ສັນນິຖານວ່າບໍ່ມີຮູບ/ໄຟລ໌ເສລີທົດແທນ
  • Other information: ຖ້າຫາກມີຂໍ້ມູນ ຫຼື ຄຳອະທິບາຍອື່ນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການໃຊ້ສື່ບໍ່ເສລີ ໃຫ້ຕື່ມລົງໃນຊ່ອງນີ້