ແມ່ແບບ:Infobox royalty

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
[ເບິ່ງ] [ດັດແກ້] [ປະຫວັດ] [ລ້າງແຄຊ] Documentation icon ຄູ່ມືການໃຊ້ງານແມ່ແບບ

Blank syntax[ແກ້ໄຂ]

Script error: No such module "Parameter names example".

{{Infobox royalty
| embed     = 
| name      = 
| title     = 
| titletext   = 
| more      = 
| type      = 
| image     = 
| image_size   = 
| alt      = 
| caption    = 

| succession   = 
| moretext    = 
| reign     = 
| reign-type   = 
| coronation   = 
| cor-type    = 
| predecessor  = 
| pre-type    = 
| successor   = 
| suc-type    = 
| regent     = 
| reg-type    = 

| succession1  = 
| moretext1   = 
| reign1     = 
| reign-type1  = 
| coronation1  = 
| cor-type1   = 
| predecessor1  = 
| pre-type1   = 
| successor1   = 
| suc-type1   = 
| regent1    = 
| reg-type1   = 

| succession2  = 
| moretext2   = 
| reign2     = 
| reign-type2  = 
| coronation2  = 
| cor-type2   = 
| predecessor2  = 
| pre-type2   = 
| successor2   = 
| suc-type2   = 
| regent2    = 
| reg-type2   = 

| succession3  = 
| moretext3   = 
| reign3     = 
| reign-type3  = 
| coronation3  = 
| cor-type3   = 
| predecessor3  = 
| pre-type3   = 
| successor3   = 
| suc-type3   = 
| regent3    = 
| reg-type3   = 

| birth_name   = 
| birth_date   = <!-- {{birth date and age|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| birth_place  = 
| death_date   = <!-- {{death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| death_place  = 
| burial_date  = 
| burial_place  = 
| spouse     = 
| spouse-type  = 
| consort    = <!-- yes or no -->
| issue     = <!--list children in order of birth-->
| issue-link   = 
| issue-pipe   = 
| issue-type   = 
| full name   = 
| era name    = 
| era dates   = 
| regnal name  = 
| posthumous name= 
| temple name  = 
| house     = 
| house-type   = 
| father     = 
| mother     = 

| occupation   = 
| signature_type = 
| signature   = 

| module     = 
}}

Example[ແກ້ໄຂ]

Henry VIII
(more...)
Reign 21 April 1509 – 28 January 1547
Coronation 24 June 1509
ກ່ອນໜ້າ Henry VII
ປະສູດ 28 ມິຖຸນາ ຄ.ສ. 1491(1491-ແມ່ແບບ:Pad2digit-ແມ່ແບບ:Pad2digit)
Greenwich Palace, Greenwich
ສິ້ນພະຊົນ 28 ມັງກອນ ຄ.ສ. 1547 (55 ປີ)
Palace of Whitehall, London
Burial 4 February 1547
St George's Chapel, Windsor Castle
Spouse ແມ່ແບບ:Startplainlist ແມ່ແບບ:Endplainlist
House Tudor
ລາຍເຊັນ
{{Infobox royalty
| name = Henry VIII
| image = Workshop of Hans Holbein the Younger - Portrait of Henry VIII - Google Art Project.jpg
| caption = {{longitem|Portrait by [[Hans Holbein the Younger]]<br/>(Walker Art Gallery, Liverpool).}}
| succession = {{hlist |[[List of English monarchs|King of England]] |[[List of Irish monarchs|Lord/King of Ireland]]}}
| moretext = ([[Style of the English sovereigns|more...]])
| reign = {{nowrap|21 April 1509 – 28 January 1547}}
| coronation = 24 June 1509
| predecessor = [[Henry VII of England|Henry VII]]
| successor = [[Edward VI of England|Edward VI]]
| spouses = {{startplainlist}}
* [[Catherine of Aragon]]
* [[Anne Boleyn]]
* [[Jane Seymour]]
* [[Anne of Cleves]]
* [[Catherine Howard]]
* [[Catherine Parr]]
{{endplainlist}}
| issue = {{startplainlist}}
* [[Mary I of England]]
* [[Henry FitzRoy, 1st Duke of Richmond and Somerset|Henry Fitzroy]]''(illegitimate)''
* [[Elizabeth I of England]]
* [[Edward VI of England]]
{{endplainlist}}
| issue-link = #Marriages and issue
| issue-pipe = (among others)
| house = [[House of Tudor|Tudor]]
| father = [[Henry VII of England]]
| mother = [[Elizabeth of York]]
| birth_date = {{birth date|1491|6|28|df=yes}}
| birth_place = [[Palace of Placentia|Greenwich Palace]], [[Greenwich]]
| death_date = {{death date and age|1547|1|28|1491|6|28|df=yes}}
| death_place = [[Palace of Whitehall]], London
| burial_date = 4 February 1547
| burial_place = {{nowrap|[[St George's Chapel, Windsor Castle]]}}
| signature = HenryVIIISig.svg
}}

Parameters[ແກ້ໄຂ]

All parameters are optional (even "name" can be taken from PAGENAME).

name / title / type / image
name = Most common English/Anglicised name (e.g. George III; Prince William (not William, Duke of Cumberland); Sophie (neither Princess Edward nor Princess Sophie); Elizabeth Bowes-Lyon (rather than Queen Elizabeth); Prince William (rather than Prince William of Wales) etc.)
title = Principal substantive title(s) in use (e.g. King of England; prev. Duke of Edinburgh) (omit this field if any one "succession(X)" field would be identical to it)
titletext = An explanatory note about "title", already in <small>s — such as a link to full titles (dependent upon "title")
more = Automatically-generated alternative to "titletext"; only appears if "titletext" is undefined/empty and "realm" is defined
 • austria
 • belgium
 • britain
 • china
 • cyprus
 • denmark
 • en-sco
 • england
 • ethiopia
 • france
 • hre
 • hungary
 • italy
 • jerusalem
 • luxembourg
 • malaysia
 • monaco
 • netherlands
 • norway
 • parma
 • portugal
 • russia
 • scotland
 • sicilies
 • spain-crown
 • spain-heir
 • sweden
image = i.e. X.jpg, that is to say no [[Image:
image_size = Size to display image: 200px (set width), x300px (set height), or 200x300px (max width & max height). This defaults to frameless (default is 220px, but logged in users can change this by clicking on "my preferences" and adjusting thumbnail size) if empty or omitted. This parameter should not normally need to be set.
alt = Alt text for the image, for visually impaired readers see WP:ALT
caption = Details of artist and year, for instance see WP:CAP
succession fields
succession = Primary substantive hereditary title (regarding the following fields, "reign" 'til "suc-type"; omit the "title" field if the two would be identical)
moretext = An explanatory note about the "succession", already in <small>s — such as a link to full titles (dependent upon "succession")
reign = D Month YYYY – D Month YYYY (or other appropriate format per MOS:DATE#Dates; for monarchs and their consorts (although dates may differ between the two))
reign-type = Optional alternative text for 'Reign' (dependent upon "reign")
coronation = D Month YYYY (or other appropriate format per MOS:DATE#Dates; for monarchs and their consorts)
cor-type = Optional alternative text for 'Coronation', such as 'Investiture' (dependent upon "coronation"). Automatically links to country-specific article if one of the following values is entered:
 • britain
 • france
 • hre
 • hungary
 • japan
 • malaysia
 • norway
 • ottoman
 • poland
 • russia
predecessor = For use in succession whose titles are entirely and directly hereditary. Link should be piped as appropriate — when it is reasonably clear that the person in context is a (e.g.) King of Scots, he may be linked as "James II" rather than "James II of Scotland".
pre-type = Optional alternative text for 'Predecessor' (dependent upon "predecessor")
regent = Any regents of the monarch in their role in this succession only; listed by most common name/title, most recent first, using {{unbulleted list}}.
reg-type = Optional alternative text for 'Regent' (dependent upon "regent")
successor = As predecessor, mutatis mutandis
suc-type = Optional alternative text for 'Successor'. e.g. 'Heir-Apparent' or 'Heir-Presumptive' (dependent upon "successor")
"succession" to "suc-type" repeated as "successionX" to "suc-typeX" for 1–3
birth_name = If different from name or full name
birth_date =
birth_place = Residence, Town/City/County/Region/Country (although almost invariably Country is obvious) HOWEVER, TAKE CARE TO AVOID FLAGCRUFT (dependent upon "date of birth")
death_date =
death_place = See "birth_place", m.m. (dependent upon "death_date")
burial_date = See "birth_date", m.m.
burial_place = See "birth_place", m.m. (dependent upon "burial_place")
spouse fields
consort =
 • yes, if the subject is the consort of any monarch — effects "reign"
 • no, which is the default if the field is omitted
spouse = Husbands/wives only; listed by most common name/title, in chronological order, using {{unbulleted list}}, and dates if needed, e.g. (m. 2004; div. 2006). Break dates onto a new line if more visually appropriate
spouse-type = Optional alternative text for 'Spouse' (no plurals needed)
repeated as "spouseX" and "spouseX-type" for 1–4
issue = Children in order of birth, using {{unbulleted list}}; listed by name and highest shorthand title (e.g. Prince Edward, Earl of Wessex), no need for preceding styles (e.g. HM). Individuals without articles and/or who died as infants may be omitted from the list on an arbitrary basis. See also note for 'predecessor'.
issue-link = Creates small link to a section in the article for further details on offspring (dependent upon "issue")
issue-pipe = Changes the output text of the above link (dependent upon "issue-link")
full name = English/Anglicised full legal non-titular name (current/most recent), with maiden name '(née Whatever)' and translation in their native/official tongue(s) on a new line (each) underneath (use a ''{{lang-XX|}}'' Multilingual support template)

era name =

For Asian era names, wikilinked if appropriate (dependent upon "era dates")
era dates = The dates of the monarch's era (per the above)
regnal name = The monarch's regnal name
posthumous name = The posthumous name given to monarchs in certain traditions
temple name = As "posthumous name" m.m.
house = The Houses, Dynasties, or Families to which the subject belonged/s (by birth, marriage or otherwise), listed chronologically first to last, using {{unbulleted list}} (e.g. {{unbulleted list|[[House of Saxe-Coburg and Gotha]] | [[House of Windsor]] }}) (formerly called "house name" and listed last to first — it is strongly recommended that, for clarity, (by birth/marriage) or similar be included after each House's link)
house-type = Optional alternative text for 'Royal house', such as 'Dynasty' or 'Family' (dependent upon "house")
father = Most common shorthand title, no need for preceding styles (e.g. HM). May include multiple individuals, such as (Biological), (Adoptive) or (Hanai). See also note for 'predecessor'.
mother = As "father", m.m.
occupation = Primary non-royal occupations, listed most recent first (if the subject is deceased there's no need for 'prev.') e.g. 'Theatre; prev. Broadcasting' (alive), or 'Military; Author' (dead)
signature_type = A label to replace the default 'Signature', e.g. Tughra for Ottoman sultans
signature = X.jpg, being an image of the subject's personal signature
signature_alt = Alt text for signature
religion = This parameter is deprecated per Wikipedia:Village pump (policy)#RfC: Religion in biographical infoboxes

Use as a child template[ແກ້ໄຂ]

The embed parameter is used when embedding this infobox into another.

ແມ່ແບບ:Infobox person module documentation

Embedding other templates[ແກ້ໄຂ]

The module parameter is used for embedding other templates into this infobox (see Wikipedia:Infobox modules).

{{Infobox royalty
| name = 
| <!-- etc. -->
| module = 
 {{Infobox military person | embed=yes
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Notes[ແກ້ໄຂ]

Peer wikilinks
The wikilinks of substantive peers (or those in another kind of numbered succession) should always show that number (eg Richard, 1st Earl of Cornwall rather than Richard, Earl of Cornwall), unless other conventions say otherwise (such as that one should always see Prince Edward, Duke of Kent, never Prince Edward, 2nd Duke of Kent). Generally, use the article's title, omitting surplus fore- and surnames or disambiguation.

Microformats[ແກ້ໄຂ]

ແມ່ແບບ:UF-hcard-person

TemplateData[ແກ້ໄຂ]

This is the TemplateData documentation for the template used by the new VisualEditor.

Infobox royalty

An infobox for royalty.

Template parameters

Parameter Description Type Status
Name name

Most common English/Anglicised name.

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Title title

Principal substantive title(s) in use.

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Titletext titletext

An explanatory note about 'title', already in s — such as a link to full titles (dependent upon 'title').

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
More more

Automatically-generated alternative to 'titletext', only appears if 'titletext' is undefined/empty and 'realm' is defined.

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Image image

i.e. X.jpg, that is to say no [[Image:

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Image size image_size

Size to display image: 200px (set width), x300px (set height), or 200x300px (max width & max height).

Default
220px
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Alt alt

Alt text for the image.

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Caption caption

Details of artist and year.

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Succession succession

Primary substantive hereditary title (regarding the following fields, 'reign' 'til 'suc-type'; omit the 'title' field if the two would be identical)

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
moretext moretext

An explanatory note about the 'succession', already in s — such as a link to full titles (dependent upon 'succession')

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Reign reign

D Month YYYY – D Month YYYY (or other appropriate format per MOS:DATE#Dates; for monarchs and their consorts (although dates may differ between the two))

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Reign-type reign-type

Optional alternative text for 'Reign' (dependent upon 'reign')

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
_empty_
Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Coronation coronation

D Month YYYY (or other appropriate format per MOS:DATE#Dates; for monarchs and their consorts)

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Coronation-type cor-type

Optional alternative text for 'Coronation', such as 'Investiture' (dependent upon 'coronation'). Automatically links to country-specific article if one of the following values is entered:britain,france,hre,hungary,japan,malaysia,norway,ottoman,poland,russia.

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Predecessor predecessor

For use in succession whose titles are entirely and directly hereditary. Link should be piped as appropriate — when it is reasonably clear that the person in context is a (e.g.) King of Scots, he may be linked as 'James II' rather than 'James II of Scotland'.

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Predecessor-type pre-type

Optional alternative text for 'Predecessor' (dependent upon 'predecessor')

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Regent regent

Any regents of the monarch in their role in this succession only; listed by most common name/title, most recent first, using {{unbulleted list}}

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Regent-type reg-type

Optional alternative text for 'Regent' (dependent upon 'regent')

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Successor successor

As predecessor, mutatis mutandis

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Successor-type suc-type

Optional alternative text for 'Successor'. e.g. 'Heir-Apparent' or 'Heir-Presumptive' (dependent upon 'successor')

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Birth name birth_name

If different from name or full name.

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Birth date birth_date

for dead persons, {{birth date|yyyy|mm|dd|df=yes}} (m.m. per MOS:DATE#Dates and Template:Birth date), for living persons aged 3 years or over, {{birth date and age|yyyy|mm|dd|df=yes}} (m.m. per MOS:DATE#Dates and Template:Birth date and age), for living persons up to 3 years old, {{birth date|yyyy|mm|dd|df=yes}} (age {{age for infant|abbr=yes|yyyy|mm|dd|df=yes}}) (m.m. per MOS:DATE#Dates, Template:Birth date and Template:Age for infant).

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Birth place birth_place

Residence, Town/City/County/Region/Country (although almost invariably Country is obvious) HOWEVER, TAKE CARE TO AVOID FLAGCRUFT (dependent upon 'date of birth')

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Death date death_date

for those who died aged 3 years old or over, {{death date and age|YYYY|MM|DD|yyyy|mm|dd|df=yes}} (dd/mm/yyyy being DoB; m.m. per MOS:DATE#Dates and Template:Death date and age), for those who died aged under 3 years old, {{death date|YYYY|MM|DD|df=yes}} (aged {{age for infant|abbr=yes|yyyy|mm|dd|YYYY|MM|DD|df=yes}}) (dd/mm/yyyy being DoB; m.m. per MOS:DATE#Dates, Template:Death date and Template:age for infant)

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Death place death_place

See 'birth_place', m.m. (dependent upon 'death_date')

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Burial date burial_date

See 'birth_date', m.m.

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Burial place burial_place

See 'birth_place', m.m. (dependent upon 'burial_place')

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Consort consort

yes, if the subject is the consort of any monarch — effects 'reign' no, which is the default if the field is omitted

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Spouse spouse

Husbands/wives only; listed by most common name/title, in chronological order, using {{unbulleted list}}, and dates if needed, e.g. (m. 2004; div. 2006). Break dates onto a new line if more visually appropriate.

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Spouse-type spouse-type

Optional alternative text for 'Spouse' (no plurals needed).

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Issue issue

Children in order of birth, separated using {{unbulleted list}}; listed by name and highest shorthand title (e.g. Prince Edward, Earl of Wessex), no need for preceding styles (e.g. HM). Individuals without articles and/or who died as infants may be omitted from the list on an arbitrary basis. See also note for 'predecessor'.

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Issue-link issue-link

Creates small link to a section in the article for further details on offspring (dependent upon 'issue')

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Issue-pipe issue-pipe

Changes the output text of the above link (dependent upon 'issue-link')

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Full name full name

English/Anglicised full legal non-titular name (current/most recent), with maiden name '(née Whatever)' and translation in their native/official tongue(s) on a new line (each) underneath (use a ''{{lang-XX|}}'' Multilingual support template)

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Era name era name

For Asian era names, wikilinked if appropriate (dependent upon 'era dates')

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Era dates era dates

The dates of the monarch's era (per the above)

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Regnal name regnal name

The monarch's regnal name

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Posthumous name posthumous name

The posthumous name given to monarchs in certain traditions

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Temple name temple name

As 'posthumous name' m.m.

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
House house

The Houses, Dynasties, or Families to which the subject belonged/s (by birth, marriage or otherwise), listed chronologically first to last, using {{unbulleted list}} (e.g. {{unbulleted list|[[House of Saxe-Coburg and Gotha]] | [[House of Windsor]] }}) (formerly called 'house name' and listed last to first — it is strongly recommended that, for clarity, (by birth/marriage) or similar be included after each House's link)

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
House-type house-type

Optional alternative text for 'Royal house', such as 'Dynasty' or 'Family' (dependent upon 'house')

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Father father

Most common shorthand title, no need for preceding styles (e.g. HM). May include multiple individuals, such as (Biological), (Adoptive) or (Hanai). See also note for 'predecessor'.

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Mother mother

As 'father', m.m.

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Occupation occupation

Primary non-royal occupations, listed most recent first (if the subject is deceased there's no need for 'prev.') e.g. 'Theatre; prev. Broadcasting' (alive), or 'Military; Author' (dead).

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Signature type signature_type

A label to replace the default 'Signature', e.g. 'Tughra' for Ottoman sultans

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Signature signature

X.jpg, being an image of the subject's personal signature

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Signature alt signature_alt

Alt text for signature

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Religion religion

This parameter is deprecated

Default
Example
empty
Auto value
empty
String optional

Tracking categories[ແກ້ໄຂ]

See also[ແກ້ໄຂ]