ແມ່ແບບ:Infobox ບໍລິສັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
{{{name}}}
ປະເພດ {{{type}}}
ປະເພດ {{{genre}}}
ກໍ່ຕັ້ງ {{{foundation}}}
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ {{{founder}}}
ສູນໃຫຍ່ {{{location_city}}}, {{{location_country}}}
ທີ່ຢູ່ {{{locations}}}
ຂອບເຂດໃຫ້ບໍລິການ {{{area_served}}}
ບຸກຄົນສໍາຄັນ {{{key_people}}}
ອຸດສາຫະກໍາ {{{industry}}}
ສິນຄ້າ {{{products}}}
ບໍລິການ {{{services}}}
ຂະຫນາດຕະຫລາດ {{{market cap}}}
ລາຍໄດ້ {{{revenue}}}
ກໍາໄລການດໍາເນີນການ {{{operating_income}}}
ກໍາໄລສຸດທິ {{{net_income}}}
ຊັບສິນທັງຫມົດ {{{assets}}}
ລາຄາຫຸ້ນທັງຫມົດ {{{equity}}}
ເຈົ້າຂອງ {{{owner}}}
ຈໍານວນພະນັກງານ {{{num_employees}}}
ບໍລິສັດແມ່ {{{parent}}}
ພະແນກ {{{divisions}}}
ສາຂາ {{{subsid}}}
ເວັບໄຊຕ໌ {{{homepage}}}
{{{footnotes}}}