ແມ່ແບບ:ກ່ອງຂໍ້ມູນ ບໍລິສັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
{{{name}}}
ປະເພດ{{{type}}}
ຮູບແບບ{{{genre}}}
ຜົນຮັບ{{{fate}}}
ກ່ອນໜ້າ{{{predecessor}}}
ຕໍ່ໄປ{{{successor}}}
ກໍ່ຕັ້ງ{{{foundation}}}
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ{{{founder}}}
ປິດກິດຈະການເມື່ອ{{{defunct}}}
ທີ່ຢູ່{{{address}}}
ຈຳນວນບ່ອນຕັ້ງ{{{locations}}}
ພື້ນທີ່ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ{{{area_served}}}
ບຸຄະລາກອນຫຼັກ{{{key_people}}}
ອຸດສາຫະກຳ{{{industry}}}
ຜະລິດຕະພັນ{{{products}}}
ບໍລິການ{{{services}}}
ມູນລະຄ່າຕະຫຼາດ{{{market cap}}}
ໝາຍເລກທະບຽນ{{{reg_no}}}
ທຶນຈົດທະບຽນ{{{cap}}}
ໝວດທຸລະກິດ{{{bs_chap}}}
ລາຍໄດ້{{{revenue}}}
ລາຍໄດ້ຈາກການດຳເນີນງານ{{{operating_income}}}
ລາຍຈ່າຍ{{{expenses}}}
ກຳໄລ{{{net_income}}}
ຂາດທຶນ{{{loss}}}
ຊັບສິນສຸດທິ{{{aum}}}
ສິນຊັບ{{{assets}}}
ໜີ້ສິນ{{{debts}}}
ທຶນ{{{equity}}}
ເຈົ້າຂອງ{{{owner}}}
ພະນັກງານ{{{num_employees}}}
ບໍລິສັດແມ່{{{parent}}}
ບໍລິສັດລູກ{{{divisions}}}
ບໍລິສັດໃນເຄືອ{{{subsid}}}
ຄຳຂວັນ{{{slogan}}}
ເວັບໄຊຕ໌{{{homepage}}}
ເລກທະບຽນ{{{reg_no}}}
lastname{{{lastname}}}
age{{{age}}}
{{{footnotes}}}