ແມ່ແບບ:ເລກເດືອນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ແມ່ແບບນີ້ສະແດງຕົວເລກຂອງເດືອນລະຫວ່າງ 1 (ແທນເດືອນມັງກອນ) ຫາ 12 (ແທນເດືອນທັນວາ) ໂດຍກຳນົດພາຣາມິເຕີເປັນຕົວເລກ ຊື່ເດືອນເປັນຄຳເຕັມ ຫຼື ຄຳຫຍໍ້ ໃນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດກໍໄດ້

ວິທີໃຊ້[ດັດແກ້]

ຮູບແບບວິທີຮຽກໃຊ້

{{ເລກເດືອນ|ເດືອນ}}

ຫຼື

{{MONTHNUMBER|ເດືອນ}}

ໂດຍທີ່ເດືອນ ຖ້າກຳນົດເປັນຕົວເລກ ຈະຖືກຕີຄວາມເປັນໂມດູໂລ 12 (ຕົວເລກສູນນຳໜ້າ ແລະ ຈຸດທົດສະນິຍົມຈະຖືກຕັດຖິ້ມ)

ຕົວຢ່າງ[ດັດແກ້]

ຕົວຢ່າງການໃຊ້ງານ ກຳນົດເດືອນດ້ວຍຊື່ເຕັມພາສາອັງກິດ
{{ເລກເດືອນ|january}} ຈະສະແດງ 1
{{ເລກເດືອນ|february}} ຈະສະແດງ 2
{{ເລກເດືອນ|march}} ຈະສະແດງ 3
{{ເລກເດືອນ|april}} ຈະສະແດງ 4
{{ເລກເດືອນ|may}} ຈະສະແດງ 5
{{ເລກເດືອນ|june}} ຈະສະແດງ 6
{{ເລກເດືອນ|july}} ຈະສະແດງ 7
{{ເລກເດືອນ|august}} ຈະສະແດງ 8
{{ເລກເດືອນ|september}} ຈະສະແດງ 9
{{ເລກເດືອນ|october}} ຈະສະແດງ 10
{{ເລກເດືອນ|november}} ຈະສະແດງ 11
{{ເລກເດືອນ|december}} ຈະສະແດງ 12
ຕົວຢ່າງການໃຊ້ງານ ກຳນົດເດືອນດ້ວຍຊື່ຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ
{{ເລກເດືອນ|jan}} ຈະສະແດງ 1
{{ເລກເດືອນ|feb}} ຈະສະແດງ 2
{{ເລກເດືອນ|mar}} ຈະສະແດງ 3
{{ເລກເດືອນ|apr}} ຈະສະແດງ 4
{{ເລກເດືອນ|may}} ຈະສະແດງ 5
{{ເລກເດືອນ|jun}} ຈະສະແດງ 6
{{ເລກເດືອນ|jul}} ຈະສະແດງ 7
{{ເລກເດືອນ|aug}} ຈະສະແດງ 8
{{ເລກເດືອນ|sep}} ຈະສະແດງ 9
{{ເລກເດືອນ|oct}} ຈະສະແດງ 10
{{ເລກເດືອນ|nov}} ຈະສະແດງ 11
{{ເລກເດືອນ|dec}} ຈະສະແດງ 12
ຕົວຢ່າງການໃຊ້ງານ ກຳນົດເດືອນດ້ວຍຕົວເລກ
{{ເລກເດືອນ|1}} ຈະສະແດງ 1
{{ເລກເດືອນ|2}} ຈະສະແດງ 2
{{ເລກເດືອນ|3}} ຈະສະແດງ 3
{{ເລກເດືອນ|4}} ຈະສະແດງ 4
{{ເລກເດືອນ|5}} ຈະສະແດງ 5
{{ເລກເດືອນ|6}} ຈະສະແດງ 6
{{ເລກເດືອນ|7}} ຈະສະແດງ 7
{{ເລກເດືອນ|8}} ຈະສະແດງ 8
{{ເລກເດືອນ|9}} ຈະສະແດງ 9
{{ເລກເດືອນ|10}} ຈະສະແດງ 10
{{ເລກເດືອນ|11}} ຈະສະແດງ 11
{{ ເລກເດືອນ|12}} ຈະສະແດງ 12
ຕົວຢ່າງການໃຊ້ງານ ກຳນົດເດືອນດ້ວຍຕົວເລກທີ່ມີສູນນຳໜ້າ
{{ເລກເດືອນ|01}} ຈະສະແດງ 1
{{ເລກເດືອນ|02}} ຈະສະແດງ 2
{{ເລກເດືອນ|03}} ຈະສະແດງ 3
{{ເລກເດືອນ|04}} ຈະສະແດງ 4
{{ເລກເດືອນ|05}} ຈະສະແດງ 5
{{ເລກເດືອນ|06}} ຈະສະແດງ 6
{{ເລກເດືອນ|07}} ຈະສະແດງ 7
{{ເລກເດືອນ|08}} ຈະສະແດງ 8
{{ເລກເດືອນ|09}} ຈະສະແດງ 9
ຕົວຢ່າງການໃຊ້ງານ ເມື່ອຕົວເລກເດືອນມີຄ່າຫຼາຍເກີນໄປ ໜ້ອຍເກີນໄປ ຫຼື ເປັນຈຸດທົດສະນິຍົມ
{{ເລກເດືອນ|-3}} ຈະສະແດງ 9
{{ເລກເດືອນ|-2}} ຈະສະແດງ 10
{{ເລກເດືອນ|-1}} ຈະສະແດງ 11
{{ເລກເດືອນ|-0.9999}} ຈະສະແດງ 11
{{ເລກເດືອນ|-0.5}} ຈະສະແດງ 11
{{ເລກເດືອນ|-0.0001}} ຈະສະແດງ 11
{{ເລກເດືອນ|0}} ຈະສະແດງ 12
{{ເລກເດືອນ|0.0001}} ຈະສະແດງ 12
{{ເລກເດືອນ|0.5}} ຈະສະແດງ 12
{{ເລກເດືອນ|0.9999}} ຈະສະແດງ 12
{{ເລກເດືອນ|12.0001}} ຈະສະແດງ 12
{{ເລກເດືອນ|12.5}} ຈະສະແດງ 12
{{ເລກເດືອນ|12.9999}} ຈະສະແດງ 12
{{ເລກເດືອນ|13}} ຈະສະແດງ 1
{{ເລກເດືອນ|14}} ຈະສະແດງ 2
{{ເລກເດືອນ|24}} ຈະສະແດງ 12
{{ເລກເດືອນ|1200}} ຈະສະແດງ 12
ຕົວຢ່າງການໃຊ້ງານ ເມື່ອຊື່ເດືອນຜິດພາດ
{{ເລກເດືອນ|xxx}} ຈະສະແດງ Expression error: Unrecognized word "xxx".