Jump to content

ແມ່ແບບ:ເຕືອນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ສະບາຍດີແລະຍິນດີຕ້ອນຮັບກັບ Wikipedia. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານປະຈຸບັນແລ້ວ, ການລະເມີດແລະການຂັດຂວາງຢ່າງຮຸນແຮງຖືກຫ້າມຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດລາວ, ແລະຫນຶ່ງໃນການດັດແກ້ຂອງທ່ານໄດ້ຖືກປະຕິເສດຫຼືຖືກລຶບຖິ້ມ. ກະລຸນາສັງເກດວ່າການລະເມີດຫຼາຍອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກຕັນຊົ່ວຄາວຫຼືບໍ່ຈໍາກັດຈາກການດັດແກ້. ຂອບໃຈສໍາລັບການດັດແກ້ Wikipedia.