Jump to content

ແມ່ແບບ:ລວມມາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Documentation icon ຄູ່ມືການໃຊ້ງານແມ່ແບບ

ແມ່ແບບກຸ່ມນີ້ໃຊ້ສຳລັບການລວມ/ຍ້າຍໜ້າ ກະລຸນາອ່ານ ແລະ ເລືອກແມ່ແບບໃຫ້ເໝາະສົມ

ລວມບົດຄວາມ

ຈຸດປະສົງ

ໃຊ້ກັບໜ້າໃດໆ (ບົດຄວາມ, ໝວດໝູ່, ຯລຯ) ທີ່ຄິດວ່າຄວນຖືກລວມເຂົ້າເປັນບົດຄວາມດຽວ

  • ຖ້າທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າໜ້າໃດທີ່ຄວນເປັນໜ້າຫຼັກ
  • ຖ້າທ່ານຮູ້ວ່າໜ້າໃດທີ່ຄວນເປັນໜ້າຫຼັກ

ບົດຄວາມທີ່ມີການໃຊ້ແມ່ແບບເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກຈັດຢູ່ໃນ ໝວດໝູ່:ບົດຄວາມທີ່ອາດຈະຖືກລວມເຂົ້າກັນ

ວິທີການໃຊ້

ທັງ 3 ແມ່ແບບມີວິທີໃຊ້ຄືກັນໝົດ ແມ່ນ

  • ພາລາມິເຕີຕົວທຳອິດເປັນອີກໜ້າທີ່ຕ້ອງການຈະລວມນຳ (ສຳລັບການຍ້າຍໜ້າທີ່ມີ namespace ເຊັ່ນ ໝວດ ຫຼື ແມ່ແບບ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ "ໝວດ:" ຫຼື "ແມ່ແບບ:")
  • ພາລາມິເຕີຕົວທີສອງເປັນໜ້າສົນທະນາ (ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ກໍໄດ້ ໂດຍໜ້າມາດຕະຖານຈະເປັນໜ້າທີ່ເອີ້ນໃຊ້ ແມ່ແບບ ຫຼື ພາລາມິເຕີຕົວທຳອິດ)

ຕົວຢ່າງ

{{ລວມ|ກຣາບ (ຄະນິດສາດ)|ສົນທະນາ:ທິດສະດີກຣາບ}}
{{ລວມ|ກຣາບ (ຄະນິດສາດ)}}

ແຍກ

ຈຸດປະສົງ

ໃຊ້ບົດຄວາມທີ່ຄິດວ່າຄວນຖືກແຍກອອກເປັນຫຼາຍໆບົດຄວາມໂດຍແມ່ແບບ:ແຍກ

ວິທີການໃຊ້

ອາດໃສ່ພາລາມິເຕີເປັນຊື່ບົດຄວາມທີ່ຄວນຈະຕັ້ງຫຼັງຈາກແຍກສຳເລັດແລ້ວ ຊື່ບົດຄວາມມີໄດ້ຫຼາຍສຸດ 10 ຊື່ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ມີເລີຍກໍເປັນໄດ້

ຕົວຢ່າງ

{{ແຍກ}}
{{ແຍກ|ກຣາບບໍ່ລະບຸທິດທາງ|ກຣາບລະບຸທິດທາງ|ກຣາບປະສົມ}}

ຍ້າຍໄປໂຄງການອື່ນ

ຈຸດປະສົງ

ໃຊ້ກັບບົດຄວາມທີ່ຄິດວ່າມີເນື້ອຫາບໍ່ກົງຕາມນະໂຍບາຍຂອງວິກິພີເດຍ ແຕ່ອາດເໝາະສົມກັບໂຄງການອື່ນຫຼາຍກວ່າ

ວິທີການໃຊ້

ຕົວຢ່າງ

{{ຍ້າຍໄປວິກິຕຳລາ}}
{{ຍ້າຍ|ວິກິພົດຈະນານຸກົມ}}