ແມ່ແບບ:ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ເທິງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ວິທີໃຊ້[ແກ້ໄຂ]

ໃຊ້ຮ່ວມກັບ {{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ລຸ່ມ}} ສະເໝີ ແລະອາດໃຊ້ຮ່ວມກັບ {{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ຄັ່ນ}}


ຂັ້ນພື້ນຖານ (ຫົວຂໍ້ດຽວ)[ແກ້ໄຂ]

ຮູບແບບຢ່າງງ່າຍ
{{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ເທິງ}}
_ໃສ່ແມ່ແບບກ່ອງຜູ້ໃຊ້ບ່ອນນີ້_
{{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ລຸ່ມ}}
ຮູບແບບທີ່ເພິ່ມລາຍລະອຽດ
{{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ເທິງ|_ໃສ່ຫົວຂໍ້ກ່ອງບ່ອນນີ້_|width=_ໃສ່ລວງກວ້າງຖ້າບໍ່ໃສ່ຈະຂຶ້ນ270_px|bordercolor=#_ໃສ່ສີເສັ້ນຂອບ_|backgroundcolor=#_ໃສ່ສີພື້ນ_|textcolor=#_ໃສ່ສີອັກສອນ_}}
_ໃສ່ແມ່ແບບກ່ອງຜູ້ໃຊ່ບ່ອນນີ້_
{{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ລຸ່ມ}}


ແຍກຫລາຍຫົວຂໍ້[ແກ້ໄຂ]

ເບິ່ງທີ່ {{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ຄັ່ນ}}


ຕົວຢ່າງ[ແກ້ໄຂ]

ຕົວຢ່າງ 1
{{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ເທິງ|ຄວາມສົນໃຈ|textcolor=#005500|backgroundcolor=#FFDDFF}}
{{User free-edit}}
{{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ລຸ່ມ}}
ຕົວຢ່າງ 2
{{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ເທິງ|My Address|width=200px|bordercolor=#DDFFFF|backgroundcolor=#FFDDFF|textcolor=#336633}}
* [[ສົນທະນາກັບຜູ້ໃຊ້:Passawuth|Passawuth]]
* [[ສົນທະນາກັບຜູ້ໃຊ້:Tuinui|Tuinui]]
* [[ສົນທະນາກັບຜູ້ໃຊ້:Manop|Manop]]
{{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ລຸ່ມ}}

ເບິ່ງຕື່ມ[ແກ້ໄຂ]