ແມ່ແບບ:ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ຄັ່ນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to searchວິທີໃຊ້[ແກ້ໄຂ]

ໃຊ້ຮ່ວມກັບ {{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ເທິງ}} ແລະ {{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ລຸ່ມ}} ສະເໝີ

ຂັ້ນພື້ນຖານ (ຫົວຂໍ້ດຽວ)[ແກ້ໄຂ]

ເບິ່ງວິທີໃຊ້ຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ {{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ເທິງ}})

ແຍກຫຼາຍຫົວຂໍ້[ແກ້ໄຂ]

ຮູບແບບ
{{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ເທິງ}}
_ໃສ່ຮາຍລະອຽດທີ່ນີ່_
{{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ຄັ່ນ|_ໃສ່ຫົວຂໍ້ທີ່ນີ່_}}
_ໃສ່ຮາຍລະອຽດທີ່ນີ່_
{{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ລຸ່ມ}}

ຕົວຢ່າງ[ແກ້ໄຂ]

{{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ເທິງ|ຄວາມຖະໜັດ}}
{{User photoshop}}
{{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ຄັ່ນ|My Address}}
* [[ສົນທະນາກັບຜູ້ໃຊ້:ຄົນໄທ|ຄົນໄທ]]
* [[ສົນທະນາກັບຜູ້ໃຊ້:Spacebirdy|Spacebirdy]]
* [[ສົນທະນາກັບຜູ້ໃຊ້:Natrakcherry|Natrakcherry]]
{{ກ່ອງຜູ້ໃຊ້ລຸ່ມ}}

ເບິ່ງຕື່ມ[ແກ້ໄຂ]